Styrgruppen

Styrgruppens uppgift är att säkerhetställa SDC syfte: Ge förutsättningar för tävlingsverksamhet i Sverige.

Oscar Nilsson – Grenspecialist för F9U Drone Racing i SMFF och Sammankallande för styrgruppen.

Landslagspilot och Juniorvärldmästare 2018
gs_f3u@modellflygforbund.se
Herman Arén

Kommer från Örebro. Började köra hubsan och Tiny whoop vintern 2017.
Därefter köpte en färdigbyggd immersionRC quad och började tävla 2018.
Tränar och tävlar mycket intensivt. Tampades om pokalerna i sportsman 2020.
På tävlingarna är nästan alltid dottern Alicia med som hjälp och stöd. En av
Sveriges bästa bandesigner.
Mats Millberg – Media

Erfaren i drönarvärlden, bland annat genom sitt engagemang i Drone Sweden.
Fabian AguirreFabian Aguirre
Per Arvehell

Drönarentusiats från Norrköping. Pilot i Team Yaw Spin
Glen Bales

Ung gammal räv. Elitpilot och Technical Managaer Team Apex