Styrgruppen

Styrgruppens uppgift är att säkerställa SDC syfte: Ge förutsättningar för tävlingsverksamhet i Sverige.

Fredrik Tibbling, Stockholm

Grenspecialist för F9U Drone Racing i SMFF och Sammankallande för styrgruppen.

Pilot i Team Droneit och central roll i Stockholms flygklubbar men primärt Stockholms Radioflygklubb (Barkarby). Bakgrund från båtracing och motorcross och generell vilde inom mycket. Brinner för drönarracing sedan början av 2020.
gs_f3u@modellflygforbund.se

Glen Bales, Göteborg

Ung gammal räv. Elitpilot och Technical Managaer Team Apex. Drivande i mycket och noga med detaljerna för att lösa helheten.
Fabian Aguirre Fabian Aguirre, Norrköping

Mångsysslande IT-kille från Norrköping som tävlat i SDC sedan 2016. Tränar noga och coachar gärna andra.
David “Longcat” Modig, Stockholm

Elit/Landslagspilot, tävlat i SDC sedan 2018.
Team Captain som tagit Raiden Racing till världsmästare två år i rad.