Styrgruppens uppgift är att säkerhetställa SDC syfte: Ge förutsättningar för tävlingsverksamhet i Sverige.

Per Arvehell – (Grenspecialist för F9U Drone Racing i SMFF)

Drönarentusiats från Norrköping. Pilot i Team Yaw Spin
Herman Arén

Kommer från Örebro. Började köra hubsan och Tiny whoop vintern 2017.
Därefter köpte en färdigbyggd immersionRC quad och började tävla 2018.
Tränar och tävlar mycket intensivt. Tampades om pokalerna i sportsman 2020.
På tävlingarna är nästan alltid dottern Alicia med som hjälp och stöd. En av
Sveriges bästa bandesigner.
Juan GallardoJuan GallardoFabian AguirreFabian Aguirre
Mats Millberg – Media

Erfaren i drönarvärlden, bland annat genom sitt engagemang i Drone Sweden.
Oscar Nilsson – Pilotstöd

Landslagspilot och Juniorvärldmästare 2018