Med tanke på rådande omständigheter kring spridningen av Covid-19 (Corona) kommer här lite information gällande årets tävlingssäsong.

Som det ser ut i dagsläge kommer alla tävlingar att genomföras ungefär som vanlig. Styrgruppen och arrangörer följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer inför varje tävling. Om en arrangör anser att några speciella åtgärder är nödvändiga inför en viss deltävling så kommer detta att meddelas direkt. En rekommendation från styrgruppen är att publik undviks i största möjligaste mån.

Här nedan följer lite tips på försiktighetsåtgärder för både arrangörer och tävlande piloter.

Tips på försiktighetsåtgärder från Flygsportförbundet

Allmänt

  • FLYG INTE OCH BESÖK INTE KLUBBEN OM DU KÄNNER DIG DET MINSTA KRASSLIG.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten. Mycket tvål. Gör det fler ggr än du tror att du behöver! Om du inte har möjlighet att tvätta händerna kan du använda handsprit. Låt lufttorka.
  • Undvik att beröra mun och ögon innan ni tvättat händerna.

Utrustning som ni delar med andra

  • Undvik att dela utrustning med varandra.
  • Använd handskar när ni flyger och när ni gör inspektion av det ni avser flyga med.
  • Rengör berörda delar med ytdesinfektionsmedel. Var försiktig med utrustning som radio!
  • Handtag i klubbhuset kan rengöras med samma medel.
  • Datorernas tangentbord kan rengöras med t.ex. CyberClean.

Mer information från Folkhälsomyndigheten

Mer information kring riskbedömning av evenemang och sammankomster finns på att läsa Folkhälsomyndighetens webbsida på följande adress: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Kategorier: Tävlingar