Allmän information:

Swedish Drone Cup 2017 innehåller 10 deltävlingar som kommer äga rum under våren och sommar på 10 olika orter runt om i Sverige. Varje deltävling har 2 klasser, Sportsman och Open.

Swedish Drone Cup inte är en elitsatsning utan snarare ett steg i att skapa en tävlingskultur och få nybörjare att prova på. Det är alltså inte ett forum för millimeterrättvisa utan fokus kommer att ligga på att ha roligt, lära sig tävla med de tillhörande rutinerna som finns och att hantera sin utrustning under strukturerade förhållanden.

Regler 2017:


Klasser:

Sportsman är klassen för nybörjare.
Det viktigaste med denna klass är alla känner att de är välkomna. Detta är klassen som är utan krav på prestation. Det spelar ingen roll om man smäller rakt in i första gaten. Om platsen för deltävlingen tillåter en bana med alternativa slingor skall man försöka göra den lättflugen för nybörjarna.

Open är klassen för de med erfarenhet.
Här är tanken att det skall finnas rum för pressa materialet till dess yttersta gränser för att komma fram till vad som faktiskt ger en fördel. Då tävling med drones är en ny företeelse kommer ändå piloternas skicklighet vara det som avgör i slutändan.

Utrustning:

Videosändare med frekvenserna 5645, 5740, 5800 och 5860. Max 25mW.

Sportsman
Max 330 mm mellan motorerna (mätt diagonalt)
6” proppar
4s batterier

Open
Max 330 mm mellan motorerna (mätt diagonalt)
6” proppar
4s batterier

Tricopters och hexacopters kommer vara tillåtna om dess storlek motsvarar en quad i 330 storlek eller mindre.